เตาถ่าน หรือ เตาอั้งโล่ ได้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนจนถึงปัจจุบันก็ยังมีการใช้งานอยู่ในครัวเรือน โรงงานเตาก่อตั้งมากว่า 30 ปีมาแล้ว เจ้าของโรงงานให้ความสำคัญในการผลิตทุกขั้นตอน ตั้งแต่จัดหา ดิน ขี้เถ้าซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตเตาเพื่อที่จะให้เตามีคุณภาพ ทนทาน แข็งแรงต่อการใช้งาน ปัจจุบันได้มีการกระจายสินค้าไปยังหลายจังหวัดของประเทศไทยอีกด้วย

Link : http://www.komchadluek.net/detail/20130907/167412/’%27เตาอั้งโล่%27ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาครัวไทย.html
© 2015 stove-ratchaburi.com All Rights Reserved.